Salon Galic, Marmontova 3, Split

>
>

 

Jaksa Babic
Rodjen 1975. godine u Splitu. Apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Duska Boban
Rodjena 1974. godine u Splitu. Apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Mladen Bolfek
Rodjen 1972. godine u Karlovcu. Student 4. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Goran Bulic
Rodjen 1975. godine u Splitu. Student 4. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Borna Demel
Rodjen 1974. godine u Splitu. Apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Luka Duplancic
Rodjen 1975. godine u Splitu. Apsolvent na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Pier Francesko Fattorini
Rodjen 1975. godine. Apsolvent na Accademia di Belle Art, Urbino.

Ljubinka Grujin
Rodjena 1970. godine u Splitu. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Michele Giacomini
Rodjen 1973. godine. Apsolvent na Accademia di Belle Art, Urbino.

Anton Horvatovic
Rodjen 1976. godine u Malom Losinju. Apsolvent na Accademia di Belle Art, Urbino.

Domagoj Susac
Rodjen 1974. godine u Osijeku. Student 4. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Dario Solman
Rodjen 1973. godine u Splitu. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.