Salon Galic, Marmontova 3, Split

 

 

"Tek dobro uredjeni i pravilno vodjeni muzeji i galerije mogu dobro posluziti zajednici. Da bi tu svoju zadacu mogli ispuniti, svaki nas muzej i svaka nasa galerija ima svoje organe."
Svijet oko nas, 1. svezak, A-M


-

sva prava pridrzana SG2.0 1999